(Du er ikke pålogget) 
 

Alstahaug - kommunal kompensasjonsordning (Covid-19) runde 6

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter 6.runde - Covid-19

 

Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter i Alstahaug kommune – Covid-19

Bedrifter i Alstahaug kommune som er hardt rammet av smitteverntiltak kan søke om støtte.

Stortinget vedtok den 21. desember 2021 å bevilge midler til kommunene for å kompensere lokale bedrifter som er rammet av smitteverntiltak. Alstahaug kommune har i denne runden fått tildelt kr.757.000 av kompensasjonsordningen.

Staten har igangsatt flere tiltak for å kompensere ulempene bedriftene har som følge av smitteverntiltak. Hensikten er å avhjelpe kommuner med næringsliv som igjen er rammet av nye smitteverntiltak.

Hvem kan søke på denne ordningen:

  • Lokale virksomheter innen bransjene servering, overnatting, og arrangement/opplevelser vil bli prioritert.
  • Andre bedrifter kan søke, men må på lik linje med de prioriterte næringene være rammet av smitteverntiltak eller nedstenging, med tilhørende økte kostnader, tap av omsetning eller risiko for å miste viktig arbeidskraft
  • Kostnader og tap må være knyttet til siste halvår 2021, samt januar 2022, sammenlignet med omsetning i forhold til siste halvår 2019 og januar 2020.
  • Virksomheten må være registrert i Foretaksregisteret
  • Søkerbedrifter som er under konkursbehandling eller under avvikling kan ikke søke.

Hva kan det søkes om:

Dokumentert tap av omsetning
Dokumenterte økte kostnader knyttet til Covid-19
Dokumentert tap av varer/avbestillinger o.l.

Kommunen ber om at følgende vedlegges søknadene:

  • Regnskap 2019 og 2020
  • Regnskap for perioden 01.07.19 – 31.01.2020
  • Omsetning fra regnskapet for perioden 01.07.21 – 31.01.22

 

  • Bekreftelse/redegjørelse fra revisor eller regnskapsfører ift bortfall av inntekter som følge av Covid-19.
  • Redegjørelse for hvorfor virksomheten er særlig hardt rammet av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak

Alstahaug kommune forbeholder seg retten til å kontrollere de oppgitte opplysningene mot godkjent regnskap i ettertid, og kan kreve utbetalt tilskudd tilbakebetalt om det er gitt på feilaktig grunnlag.

Beregning av tilskudd

Beregning av tilskudd til den enkelte bedrift gjøres på bakgrunn av de konkrete opplysningene som kommer fram i søknadene. Det kan ikke forventes å få dekket alle tap/utgifter bedriften har hatt.

Støtten gis etter reglene for offentlig støtte og nasjonal notifisert ordning under Covid-19 rammeverket (Dec. No 031/21/COL).

Tildelingen forutsetter at det oppgis eventuelt hvilken annen offentlig støtte næringsdrivende har mottatt som bagatellmessig støtte i 2019, 2020 og 2021.

 

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 11. februar 2022,og alle søknader vil bli behandlet samlet etter søknad fristens utløp. Påregnet saksbehandlingstid vil være inntil 1 mnd.

 

Dersom du har spørsmål om søknaden eller saksbehandlingen kontakt Kommunal-og næringssjef Stig-Gøran Olsen på tlf 918 80704.

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen