(Du er ikke pålogget) 
 

Fredrikstad Smart- og næringsfond våren 2020

 

Formannskapet i Fredrikstad kommune vedtok 30.01.2020 å utlyse Smart- og næringsfondet med søknadsfrist 29.02.2020.

Denne gangen er utlysningen rettet mot to satsingsområder; (1) Satsing på det grønne skiftet og Smart Fredrikstad, (2) Bruk av fondet for å redusere transport i hjemmetjenesten,

Generelt sett gir det plusspoeng i behandlingen hvis følgende punkter er inkludert i søknaden: 

 1. prosjektets bidrag til å oppfylle målene i kommunens nærings- og smartstrategier (nye arbeidsplasser, mindre klimautslipp, mer effektiv drift, bedre livskvalitet)
 2. formell og aktiv inkludering av parter fra det offentlige, næringslivet, akademia og/eller samfunnsliv
 3. bruk av eksisterende kommunal eller privat infrastruktur, herunder åpne data og IoT
 4. det forelegges en troverdig gevinstberegning i prosjektsøknaden
 1. Satsing på det grønne skiftet og Smart Fredrikstad

  Kommuneplanens samfunnsdel, Fredrikstad kommune næringsplan, strategiplanen for Smart Fredrikstad og Handlingsplan for Fredrikstad kommune 2020-2023 inneholder sterke strategiske føringer.

  Essensen av målsettingene for Smart Fredrikstad er å bidra til 1) å forbedre innbyggernes livskvalitet, 2) å løse klimautfordringene, og 3) produktivitet i Fredrikstad-samfunnet, herunder mer effektiv drift av kommunen, samt bidra til å skape flere arbeidsplasser. Smart Fredrikstad handler mye om innovativ bruk av digital teknologi, åpne data og bruk av digitale sensorer i et trådløst nettverk, samt bruk av innovative metoder.

  Smart- og næringsfondet i 2020 skal prioritere tiltak som adresserer:

  1. utvikling av nye arbeidsplasser
  2. innovativ bruk av digital teknologi
  3. bruk og generering av åpne data
  4. bruk av sensorer i den allerede etablerte trådløse infrastrukturen

   

 2. Bruk av SMART- og næringsfondet for å redusere transport i hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten i Fredrikstad kommune bruker cirka 100 årsverk til transport mellom brukerne. Er det mulig å redusere denne tidsbruken radikalt? Omverdenen utfordres her til å etablere forprosjekter for å komme med løsninger på denne utfordringen. Man kan se for seg opptil fem konkurrerende forprosjekter so. En forutsetning for å kunne få støtte til et slik forprosjekt er at kommunen blir involvert i prosessen. Inntil 1 million kroner er satt av til dette formålet, men samtidig begrenset til 200 000 kroner per forprosjekt.

 

Har du spørsmål, så ikke nøl med å kontakte:

Helge Hasvold helhas@fredrikstad.kommune,no eller Gard Jenssen garjen@fredrikstad.kommune.no

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen