(Du er ikke pålogget) 
 

Reiseliv

Formål

Utvikle flere bærekraftige natur- og kulturbaserte opplevelser med mål om helårs arbeidsplasser

 

Tema

Produktutvikling som gir helårs arbeidsplasser

Mobilitet. Prosjekter som kan føre til grønnere reiser og mer framtidsrettede transportløsninger

Digital tjenesteinnovasjon. Nye digitale løsninger

Kompetanseprosjekter som styrker behovet for manglende arbeidskraft

Tildelingskriterier

Søknadens relevans opp mot Styringsdokument reiseliv, Innlandet fylkeskommune 2021-2022, herunder det å bygge på ressurser som enten er spesielt gode eller unike, og hvor det er et markedspotensial

Forankring og samarbeid

Gjennomføringskapasitet - søkers kapasitet og kompetanse

Kostnadseffektivitet

Prosjektet / tiltakets umiddelbare resultater

Langsiktig effekt

Prosjektet skal omfatte utviklingstiltak. Fysiske investeringer kan som hovedregel ikke støttes. Ordinær drift støttes ikke

Hvem kan søke?

Destinasjonsselskap, samarbeidende bedrifter og organisasjoner

Offentlige aktører som kommuner og regionråd

Bedriftsnettverk (med søknaden bør det legges ved forpliktende avtaler)

Merk: Enkeltbedrifter har ikke anledning til å søke. Enkeltbedrifter omfattes av Innovasjon Norges finansieringsordninger.

Lokalmatprosjekter hører ikke under denne søknadsordningen

Krav til søknaden

Kontaktopplysninger: Søkers navn, organisasjonsnummer og kontaktperson

Økonomi: Kostnadsbudsjett og finansieringsplan for prosjektet

Finansiering som egeninnsats kan maksimalt utgjøre 20 %. Egeninnsatsen må beskrives i kostnadsbudsjettet.

Beskrivelse av tiltaket: Relevans, målsettinger, tids- og aktivitetsplan, forventede resultater og effekter.

Det må synliggjøres hvordan fylkeskommunen skal synliggjøres som bidragsyter til prosjektet.

Tidligere tilskudd: Tilskudd tildelt som bagatellmessig støtte i kalenderåret og to foregående år må oppgis (tilskuddsgiver og -beløp).

Krav til rapportering

Status- og sluttrapportering med regnskap skal skje via regionalforvaltning.no

 

Max støttesats

Inntil 50%.

 

Søknadsfrister

15. april 2021

 


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen