(Du er ikke pålogget) 
 

Støtteordning for destinasjonsselskapene 2023

Formål

Legge til rette for omstilling innen reiselivet for 2023 med mål om helårs arbeidsplasser og økt verdiskaping innenfor en bærekraftig ramme. 

Tema

 • Marked, kundeinnsikt og analyse
 • Fellesgodeoppgaver slik som digital markedsføring og kommunikasjon
 • Innovasjon, omstilling og produktutvikling
 • Destinasjonsutvikling (besøksforvaltning, samarbeid om kunder og kapasitetsutnyttelse, pakettering og synliggjøring av mangfoldet på reisemålet)
 • Bidra til å fremme lokalmat på destinasjonen
 •  Sertifisering og re-sertifisering som bærekraftig reisemål   

Tildelingskriterier

 Vi legger til grunn at en innenfor ordningen vil prioritere støtte til regionale destinasjonsselskaper som besitter høy kompetanse, har stabil økonomi og medlemsmasse og er framtidsrettet. Med regionalt menes flere kommuner som naturlig er knyttet opp mot hverandre, geografisk og tematisk.

Hvem kan søke?

Destinasjonsselskap


Krav til søknaden

 • En kort beskrivelse av hvilke temaer og hvordan temaene skal løses.
 • Forenklet budsjett for destinasjonsselskapet for 2023 legges inn i regionalforvaltning under kostnader.
 • Finansiering av destinasjonsselskapet for 2023 legges inn i regionalforvaltning under finansiering. Dette skal vise:
 1. hvor mye kommunene bidrar med
 2. hvor mye medlemmene bidrar med
 3.  Egeninnsats/lønnskostnader for destinasjonsselskapet

I tillegg ber vi dere fylle ut faktaopplysninger om destinasjonsselskapet og legge ved søknaden. Dette fylles ut her, i skjemaet som du finner på hjemmesiden vår

 

Støtten kan ikke være konkurransevridende. Typisk kommersiell virksomhet som drift av bookingsystemer og salg, holdes utenom støtteordningen.

 

Totalrammen for ordningen er 4 mill. kr.


Krav til rapportering

Tilskuddet kan utbetales i to omganger, dvs. første 75 % når dere mottar partsbrevet, og resterende 25 % når dere sender inn årsregnskapet for 2023. Legg ved revisorbekreftet regnskap sammen med årsrapporten.

Kontaktpersoner

Liv Snartland Wilson

tlf.: 90653181

 

Liv Bjerke

tlf.: 41478816

Søknadsfrister

15. februar 2023


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen