(Du er ikke pålogget) 
 

Ullensvang kommune, kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder 2021

Kommunal kompensasjonordning til lokale verksemder

Ullensvang kommune har fått tildelt ny  kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder. Målet er å hjelpa dei som er særleg hardt ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ullensvang kommune har fått kr. 2.100.408,-.

Kva

Mål for tilskuddet og krav til bruk av tilskuddet
Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstegning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021. Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen