(Du er ikke pålogget) 
 

Våler kommune - Ny 2021 covid 19 næringsfond for lokale virksomheter rammet av koronatiltak

Opprett ny søknad på støtteordning

Våler kommune er tildelt kr. 333.385 ,- til covid 19 kompensasjonsordning for lokale virksomheter.

Målet med ordningen er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning. Herunder støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller helt eller delvis utenfor generelle kompensasjonsordninger.

 

Lenke til brukerveiledning finner du her:

http://support.regionalforvaltning.no/support/solutions/articles/4000170206-kommunal-kompensasjonsordning-til-lokale-virksomheter

Søknadsfrist er 22. april 2021.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen