(Du er ikke pålogget) 
 

Trondheim kommune - Kompensasjonsordning 2021

Opprett ny søknad på støtteordning

Kompensasjonsordning for næringslivet i Trondheim 
 
Stortinget vedtok den 23. februar 2021 å bevilge 1,75 milliarder kroner til kommunene. Trøndelag er tildelt 48 millioner kroner. 19 av disse skal fordeles til næringslivet i Trondheim (tilsagnsbrev).  
 
Kompensasjonsordningen skal gå til virksomheter i Trondheim som er hardt rammet av nasjonale og lokale smitteverntiltak i forbindelse med Covid 19.  Ordningen skal kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Trondheim kommune vil legge spesielt vekt på støtte til virksomheter innenfor trenings-, reiselivs-, arrangements- og skjenke- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner har falt utenfor kompensasjonsordningene fra staten i vurderingene om støtte. 
 
Bedrifter, etablerere og andre næringsaktører kan søke. Det kan søkes om bedriftsrettet støtte eller fellestiltak. Bedriftsrettet støtte er begrenset oppad til kr 300 000 pr bedrift. Søknader om fellestiltak skal bidra til økt økonomisk aktivitet og sysselsetting for reiselivs- og arrangementsnæringene og for handelsnæringene i Midtbyen. 
 
Søknadsfrist: 28. april. 

Om dere lurer på noe ang kompensasjonsordningen, ta gjerne kontakt med

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen