(Du er ikke pålogget) 
 

Kompensasjonsordning for næringslivet Covid 19 for 2021 Froland

Utlysning av kompensasjonsmidler til næringslivet pga. koronapandemien

 

Staten har nå kunngjort at det er bevilget ytterligere 750 mill. kr i likviditetsstøtte til næringslivet. Arendal formannskap har vedtatt å lyse ut kr. 6.670.000, Froland formannskap har vedtatt å lyse ut kr. 268.000 og Grimstad formannskap har vedtatt å lyse ut kr. 3.314.000 i frie midler til bedrifter i de tre kommunene som trenger særlig støtte og som har fått lite eller ingen nasjonale kompensasjonsmidler.

 

Prioriterte områder

Midlene rettes primært mot bedrifter innen

  • Overnattings- og serveringsbransjen
  • Sports- og fritidsvirksomheter
  • Detaljhandel (utenom dagligvare)
  • Reisebyråer og –arrangører
  • Private kulturarrangører og –tilbydere (minimum omsetning i 2019 på kr. 600 000)

 

Detaljerte retningslinjer finner du på de tre kommunenes hjemmesider: www.arendal.kommune.no, www.froland.kommune.no og www.grimstad.kommune.no.

 

Virksomheten må ha foretaksadresse i kommunen det søkes støtte fra. For selskap med foretaksadresse utenfor kommunen kan det også søkes på vegne av den lokale enhet, hvis den er registrert og driftes i en av de tre kommunene det søkes støtte fra.

 

Det gis ikke midler til å dekke kostnader/tap som kan dekkes av andre kompensasjonsordninger.

 

Søknadsinformasjon

Søknad sendes gjennom Regionalt næringsfond for Arendal, Froland, Grimstad. Det skjer gjennom www.regionalforvaltning.no, søk på Regionalt næringsfond for Arendal, Froland, Grimstad, og ordningen kompensasjonsordning for næringslivet covid 19 2021 for Arendal, kompensasjonsordning for næringslivet covid 19 2021 for Froland og kompensasjonsordning for næringslivet covid 19 2021 for Grimstad.

 

Spørsmål om ordningene kan rettes til saksbehandler Tor Arne Johnsen, tlf. 97 74 03 39, e-post raadfoer@gmail.com

 

Søknadsfrist er 23. september 2021. 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen