(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning - Skjervøy kommune - del 2

Skjervøy kommune har mottatt ytterligere midler fra Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) til ordningen «Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter». Denne gang er det innvilget kr. 277.000,- til ordningen.
Målet med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Kommunen skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging, støtte til virksomheter innenfor reiselivs- og serveringsnæringene vil bli prioritert.

  • Søknader vil også sees i sammenheng med om virksomheten har fått støtte tidligere fra tilsvarende og/ eller andre ordninger.

  • Virksomheter som ikke kvalifiserer til å benytte de statlige kompensasjonsordningene vil bli prioritert.

  •  Søknadene behandles i tråd med EØS-regelverket om offentlig støtte. Tilskuddet gis i all hovedsak som “bagatellmessig støtte” hvilket innebærer at bedriften ikke kan ha mottatt offentlig tilskudd på over 200 000 euro i løpet av en 3–års periode.

Retningslinjer for ordningen finner du på kommunens hjemmeside www.skjervoy.kommune.no.

Søknadsfrist: 5.mai 2021.

Næringsutvalget i Skjervøy kommune behandler de innkomne søknadene 18.mai 2021.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen