(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond Vestvågøy kommune

Næringsfond 2021

Vestvågøy kommune har i budsjettbehandlingen tilført midler til næringsfondet for 2021.

Næringsfondet skal, gjennom ansvarlig lån og/eller tilskudd, nyttes til finansiering av tiltak som kan fremme nyetableringer, trygge eksisterende arbeidsplasser/bedrifter og bosettingen i Vestvågøy kommune. Med bedrifter forstås alle som driver næringsvirksomhet innen primær-, sekundær-, eller tertiærnæringer, enkeltvis eller flere sammen. 

Grønne prosjekter

En del av midlene på fondet er øremerket prosjekter innen energi og miljø som er med på å bygge opp under arbeidet til "De grønne øyene". Ren praktisk kan dette for eksempel være miljøsertifisering og som delfinansiering ved søknad om klima- og energiprosjekter hos ENOVA.

Krav til søknaden

Ved søknad om støtte fra næringsfondet gjelder følgende generelle krav og retningslinjer.

Søknadsfrist

23. august 2021

Behandling av søknaden

Søknadene blir behandlet i næringsutvalget og vi tar sikte på å gjennomføre behandlingen innen 3 uker etter søknadsfrist.

Kontakt

Sigve Olsen, næringssjef, 48155003, sigve.olsen@vestvagoy.kommune.no


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen