(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning 2021 Ørland -- Del 2

Opprett ny søknad på støtteordning

Ørland kommune er tildelt midler til Del 2 av kommunal kompensasjonsordning («Statsbudsjett 2021 - Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter» som er KMDs oppfølging av Stortingets budsjettvedtak 23.02.21). Denne utlysningen omfatter andre del av tilskuddet på kap. 553, post 68 (ny) kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter hvor Ørland kommune også fikk tildelt midler. Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Ørland kommunestyre har fattet vedtak om at det settes det av kr 502.000 til et kommunalt næringsfond. Midlene tildeles aktører etter søknad.

 

Hvem kan søke:

Bedrifter og virksomheter som er registrert og har sin aktivitet i Ørland kommune og som inngår i næringsområdene i overnattings- og serveringsvirksomhet. Dette gjelder virksomheter innenfor kode 55 og 56 i standard for næringsgrupperinger; hotellvirksomhet, drift av ferieleiligheter, drift av campingplasser og turisthytter, annen overnatting, restaurantvirksomhet, cateringvirksomhet og kantiner, drift av barer.

 

Hva skal søknaden inneholde:

Ihht kommunestyrevedtak beregnes tilskuddet på bakgrunn av antall ansatte som er rapportert per 1. kvartal 2020. Kopi av A-rapport for dette tidsrommet legges ved søknaden.

 

Søknadsbehandling:

Utvalg for Næring, Arbeid og Kultur behandler og innstiller innkomne søknader på «kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter» til Fondsstyre for Næringsfondet og RDA-midler som fatter vedtak.

Søknadsordningen forvaltes av enhet for næring Ørland kommune. Søknader sendes inn via regionalforvaltning.no med søknadsfrist er 15.08.21.

Kontaktperson er enhetsleder næring Arne Martin Solli:

  • arne.martin.solli@orland.kommune.no
  • Tel: 415.52.116

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen