(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning (ny) for lokale virksomheter i Hamarøy. Covid-19.

Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter i Hamarøy – Ny runde 4

 
Søknadsfrist 25. november 2021

Habmer suohkan – Hamarøy kommune har fått tildelt kr 1.020.000,- til kommunal kompensasjonsordning til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. 
Søknadsberettigete er virksomheter som er i registrert i Hamarøy kommune.

I denne 4.tildelingen vil det legges vekt på næringer som fortsatt vil kunne oppleve begrensinger etter overgangen til fase 1 i «En normal hverdag med økt beredskap». Dette gjelder blant annet næringer i reiselivet som er særlig avhengig av turister utenfor Europa.

Følgende næringer vil bli prioritert:

· Drosjebiltransport

· Turbiltransport

· Overnattingsvirksomhet

· Serveringsvirksomhet

· Reisebyrå- og reisearrangør

Kommunen har frihet til å tilpasse hvilke virksomheter som støttes, avhengig av den lokale situasjonen knyttet til nedstengning og tapt omsetning.

Videre informasjon om ordningen fins på regjeringen.no sin nettside.

Ut fra det totale antall søknader vil kommunen beregne et maksbeløp, og en prosentvis avkortning.

Virksomheter som krever støtte må minimum ha et omsetningstap på kr 50 000, eller merutgifter på kr. 10 000.

Søker må på en oversiktlig måte, beskrive og begrunne betydelige utgifter og/eller tap som følge av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak under covid-19 pandemien. Støtte fra annen offentlig kompensasjonsordning for Covid-19 må oppgis.

 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen