(Du er ikke pålogget) 
 

Sortland kommune - Kommunal kompensasjonsordning runde 6

MULIGHET FOR Å SØKE OM KOMPENSASJONSMIDLER FRA SORTLAND KOMMUNE

Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter (runde 6)

Sortland kommune har fått tildelt kr 953 000 i statlige midler som kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter.

Tildelingen skal sikre likviditet i virksomheter, og dempe de økonomiske konsekvensene av Covid 19 pandemien. Målet er at likviditeten skal bedres for det lokale næringslivet og at virksomhetene får dekket dokumenterte merkostnader og/eller dokumenterte tap som følge av smittevernstiltak og nedstengning.

Følgende næringer vil bli prioritert:

  • Drosjebiltransport
  • Turbiltransport
  • Overnattingsvirksomhet
  • Serveringsvirksomhet
  • Reisebyrå- og reisearrangør
  • Virksomheter som må holde stengt (i hht til forskrift  § 14d) som fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende.

Kommunen har frihet til å tilpasse hvilke virksomheter som støttes, avhengig av den lokale situasjonen knyttet til nedstengning og tapt omsetning.

Sortland kommune velger i denne runden å fordele midlene til bedrifter som kan dokumentere tapte inntekter og/eller økte kostnader i perioden fra november 2021 til og med januar 2022. Dette må dokumenteres av revisor/regnskapsfører.

Ut fra det totale antall søknader vil kommunen beregne et maksbeløp, og en prosentvis avkortning av søknadsbeløpet.

HVORDAN SØKE

Søknaden skal registreres og sendes gjennom regionalforvaltning.no

REGELVERK

Ordningen følger regler i forskrift om distrikts- og regionalpolitiske virkemiddel om utlysning, saksbehandling, klage og kontroll med mer.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har notifisert en nasjonal paraplyordning (godkjent av ESA 16. april 2021) for bruk av den kommunale kompensasjonsordningen. Tildelingen vil gis i form av den notifiserte ordningen i den fjerde runden.

Virksomheter må opplyse om de er en del av ett større konsern. Det må også gis opplysning om samlet støtte for hele konsernet (søknader til andre kommuner).

Sortland kommune behandler innkomne søknader etter søknadsfristens utløp – det blir ikke gitt fortløpende tildelinger. Det legges opp til en tildelingsrunde med behandling i Driftsutvalgets møte 20. januar 2021.

Sortland kommune gjør oppmerksom på at opplysninger som gis vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven.

SØKNADSFRIST: 14. JANUAR  2022.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen