(Du er ikke pålogget) 
 

Kvitsøy kommune - Kommunal kompensasjonsordning - Runde 3 - Covid 19 (2022)

Kvitsøy kommune er tildelt nye kr 250 000,- til kommunal kompensasjonsordning. Tiltakene denne gang rammet særlig arrangementer, uteliv for voksne og kulturlivet. Kvitsøy kommune vil derfor i første omgang åpne for søknader fra virksomheter innen disse næringsområdene. Det er krav om at virksomheten har hatt regulær drift i perioden september til desember 2021. 

Departementet omtaler ordningen slik: 

"Hensikten med den kommunale kompensasjonsordningen er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak."

For fullstendig tekst sjekk brev fra regjeringen her.

Søknader må sendes inn via regionalforvaltning.no og søknadsfristen er 23.01.21. 

For spørsmål om ordningen kan Kvitsøy kommune kontaktes på telefon: 51 73 63 00 eller via e-post: post@kvitsoy.kommune.no 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen