(Du er ikke pålogget) 
 

Herøy kommune kommunale kompensasjonsmidler runde 6

Kommunal kompensasjonsordning for lokalt næringsliv rammet av covid-19 – runde 6

Kommunene har fått tilført nye midler fra KMD til den kommunale kompensasjonsordningen, og Herøy har nå kr. 272 000 til fordeling. Søknadsfrist er 15.03.2022. Bedriftene kan søke kompensasjon for året 2021. Det som kompenseres er tap som ikke dekkes av andre offentlige kompensasjonsordninger og eventuelle ekstra kostnader knyttet til nedstenging og utgifter til smittevern i perioden.

Målet med ordningen er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter.

Hvem kan søke midler?

Kommunene skal bruke midlene på lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Kun virksomheter innenfor kommunens grenser og med adresse i kommunen kan motta støtte. Virksomheten kan bare motta støtte for den økonomiske aktiviteten som finner sted innenfor kommunen.

Herøy kommune setter følgende spesifiserte føringer:

 • Kun virksomheter som kan vise til et minstetap og/eller merkostnader på kr. 50 000kan søke på kompensasjonsordningen.

  Virksomheter som ikke kan støttes:

 • Virksomheter innenfor kommunens egen regi, fullfinansiert eller som får inntekter fastsatt av offentlig sektor. Dette gjelder for eksempel barnehager som ikke er offentlig drevet, der inntekter kommer fra kommune og foreldrebidrag eller renovasjonsvirksomhet.
 • Finanssektoren.
 • Virksomheter som var i vanskeligheter per 31. desember 2019. I regionalforvaltning.no må søker gi en egenerklæring, og da vil søker også få en forklaring på hva det innebærer å være i økonomiske vanskeligheter. Dette gjelder ikke små foretak og mikroforetak.

 

Støtten gjelder for 2021

Støtte skal være med på å kompensere for omsetningssvikt, kostnader eller tap i perioden. Søknadene vil bli saksbehandlet ut fra dette.

Detaljene om tildelingskriterier og grunnlagsdata ligger på departementets nettside: https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/regional--og-distriktspolitikk/aktuelt-na/kommunal-kompensasjonsordning-for-lokale-virksomheter/id2846130/


Søknadsportal

Søknader mottas kun via regionalforvaltning.no

Søknad opprettes i www.regionalforvaltning.no

1. Opprett bruker (hvis du ikke allerede har bruker) – Logg inn

2. Søk opp støtteordning – Søk på Herøy – velg aktuell støtteordning

3. Fyll ut alle felt – legg ved vedlegg og send inn

Link til den aktuelle støtteordning:

Informasjon om økonomi:

 1. Tapte inntekter knyttet til nedstenging jf. offentlige smittevernkrav. En virksomhet kan ha tap selv om den går med overskudd. Et tap kan måles i form av redusert inntjening i en periode sammenliknet med tilsvarende perioder i normalår.
 2. Oversikt over ekstra kostnader ifb. smitteverntiltak.
 3. Andre kostnader.
 4. Regnskap 2021 (fra april – desember)
 5. Årsregnskap 2019 om bedriften hadde drift dette året.

Utskrift av regnskap, forklaring eller annen dokumentasjon lastes opp som vedlegg. Det må også oppgis annen offentlig støtte som er mottatt.

Departementet har laget et søknadsskjema for den notifiserte ordningen, som sikrer at tildelinger skjer i henhold til Covid-19 rammeverket for tildeling av offentlig støtte. Nærmere informasjon om ordningen ligger på www.regjeringen.no og www.regionalforvaltning.no (her ligger også søknadsskjema som må benyttes).

Link til veiledning søknadsskjema: https://regionalforvaltningno.freshdesk.com/support/solutions/articles/4000172111--2-kommunal-kompensasjonsordning-til-lokale-virksomheter-den-nasjonalt-notifiserte-ordningen-

 

Herøy kommunes kontakt:
Ronny Godhei Hansen (Nærings- og samfunnsutvikler)
e-post: ronny.godhei.hansen@heroy-no.kommune.no
mobil: 991 29 215

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen