(Du er ikke pålogget) 
 

Kompensasjonsordning - Oppdal kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

 

 

Oppdal kommune er tilført kr 1 687 000 i femte og sjette del av kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Les  om ordningen på Oppdal kommune sine nettsider, før du søker.

 

Frist for å søke på del tre: 28. januar 2022

 

Søknaden må legges inn på regionalforvaltning.no (søk opp «kompensasjonsordning Oppdal») innen fristen, og formannskapet behandler innkomne søknader i møte 15. februar 2022. 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen