(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning nr 6 for Lillesand kommune - Covid-19

Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter i Lillesand kommune – Covid-19

Bedrifter i kommunen som er rammet av Covid-19 pandemien kan søke om støtte gjennom kommunal kompensasjonsordning.

Stortinget vedtok den 21. desember 2021 å bevilge midler til kommunene for å kompensere lokale bedrifter som er rammet av smitteverntiltak. I denne runden er Lillesand kommune tildelt fra Kommunaldepartementet kr 1 094 000,-

Staten har igangsatt flere tiltak for å kompensere ulempene bedriftene har som følge av innførte restriksjoner under pandemien. Hensikten er å avhjelpe kommuner med næringsliv som igjen er rammet av nye smitteverntiltak.

Hvem kan søke på denne ordningen:

  • Lokale virksomheter innen bransjene servering, overnatting, og arrangement/opplevelser
  • Andre bedrifter som kan dokumentere å være rammet av smitteverntiltak eller nedstenging, med tilhørende økte kostnader, tap av omsetning eller risiko for å miste viktig arbeidskraft
  • Kostnader og tap må være knyttet til siste halvår 2021, omsetning i forhold til siste halvår 2019.
  • Virksomheten må være registrert i foretaksregisteret
  • Søkerbedrifter som er under konkursbehandling eller under avvikling kan ikke søke.

Hva kan det søkes om:

Dokumentert tap av omsetning
Dokumenterte økte kostnader knyttet til Covid-19
Dokumentert tap av varer/avbestillinger o.l.

Kommunen ber om at følgende vedlegges søknadene:

  • Beskrivelser og dokumentasjon for økte kostnader og tap i 4. kvartal 2021(F.eks. avbestillinger, fakturaer gjeldende Covidtiltak osv.)
  • Redegjørelse for hvorfor virksomheten er særlig hardt rammet av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak
  • Regnskap for perioden 01.07.19 – 31.12.19
  • Omsetning fra regnskapet for perioden 01.07.21 – 31.12.21

Involverte kommuner eller andre aktuelle instanser forbeholder seg retten til å kontrollere de oppgitte opplysningene mot godkjent regnskap i ettertid, og kan kreve utbetalt tilskudd tilbakebetalt om det er gitt på feilaktig grunnlag.

Beregning av tilskudd

Beregning av tilskudd til den enkelte bedrift gjøres på bakgrunn av de konkrete opplysningene som kommer fram i søknadene. Det kan ikke forventes å få dekket alle tap/utgifter bedriften har hatt.

Støtten gis etter reglene for offentlig støtte og nasjonal notifisert ordning under Covid-19 rammeverket (Dec. No 031/21/COL). 

Tildelingen forutsetter at det oppgis eventuelt hvilken annen offentlig støtte næringsdrivende har mottatt som bagatellmessig støtte i 2019, 2020 og 2021.

Søknad skal sendes som tidligere via www.regionalforvaltning.no

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. februar 2022, og tilskuddene vil utbetales så snart som det er praktisk mulig.  

Kontaktperson ved spørsmål: Næringssjef Merete Holtan, merete.holtan@lillesand.kommune.no, tlf 920 43 715

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen