(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning - Skjervøy kommune - del 6

Opprett ny søknad på støtteordning

Skjervøy kommune har i en ny tildeling mottatt ytterligere midler fra Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) til ordningen «Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter». Denne gang er det innvilget kr. 468.000,- til ordningen. Dette er en notifisert ordning under Covid-19 – rammeverket for tildeling av offentlig støtte.

Små og mellomstore virksomheter med forretningsadresse og aktivitet i Skjervøy kan søke. Se unntakene i retningslinjene på kommunens hjemmeside i lenken under.

Ordningen skal rettes mot lokale virksomheter som er spesielt berørt av nasjonale smitteverntiltak eller den økonomiske nedgangen, som følge av Covid 19-pandemien.

Søknader vil sees i sammenheng med om virksomheten har fått støtte tidligere fra tilsvarende og/ eller andre ordninger.

Søknadene behandles i tråd med den notifiserte ordningen under Covid 19-rammeverket for tildeling av offentlig støtte. Søker må i søknaden oppgi hvor mye bagatellmessig støtte virksomheten har mottatt de tre siste årene.

 

Det legges opp til behandling i næringsutvalget 10.februar 2022.

Les mer om ordningen på kommunens hjemmeside www.skjervoy.kommune.no under "Næring" og "Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Skjervøy kommune - del 6".

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen